На редовно заседание на Общински съвет- Перник, на 10 март бяха приети Годишният отчет за младежки дейности за 2015г. и Годишния план за младежта за 2016г.

През 2015г. са реализирани 23 дейности, финансирани от община Перник, като част от плана на КСМП и още два пъти по толкова, които са реализирани, чрез проекти на младежките организации.

Документите могат да бъдат изтеглени от е-ресурси, където са качени.