На 9 и 10 март 2011г. се проведе обучение за превенция на ХИВ/СПИН. Тренингът е част от годишната програма на Консултативния съвет за младежка политика и беше организиран и проведен от екипа на Фондация П.У.Л.С. с подкрепата на Община Перник. В него взеха участие представители на четири училища на територията на град Перник.

Участвалите младежи в нацонална кампания „Презерватирай се” на 01 Декември 2010г. бяха наградени лично от зам. кмета г-н  Иван Джегалски, който подкрепи  двудневното обучение в с. Рударци и лично пристигна, за да поздрави младежите преди започването на тренинга. Екипът на Фондация „П.У.Л.С.” се ангажира с организирането и провеждането на обучителната част, която беше разделена в три части:

ХИВ/СПИН. Начини на разпространение.

Контрацепция, видове (спешна, хормонална, бариерна).

Сексуално предавани инфекции. Методи на предпазване.


Осемнадесет младежи затвърдиха стари свои знания и получиха нови. Още преди започване на работа по теоретичната част младежите изработиха свои правила, които да спазват по време на двудневното обучение. В течение на работата бяха коментирани някой съвременни митове по коментираните теми. Голям интерес провокира обсъждането на рисковото поведение у младите хора и коя е причината въпреки знанието, което имат, непрекъснато да нарастват случаите на инфектиране с ХИВ/СПИН и Сексуално Предавани Инфекции. Многократното използване на игрови методики даде възможност  за учене чрез собственото преживяване. Участниците в обучението проявиха явен интерес към дискутираните теми и взеха активно участие в сесиите и провежданите игри. На края на обучението младежите получиха и дадоха своите позитивни обратни връзки един на друг. Екипът на Фондация „П.У.Л.С.” накрая награди участниците с образователни дискове, предоставени от Районната здравна инспекция и
обучителни материали и кондоми от  Фондация „П.У.Л.С.