Девет доброволци бяха обучени и разпределени в четири екипа. (Обучители бяха Милена Матеева и Аделина Иванова.) Обучението се осъществява по програма „ Партньори за социална промяна”, финансирана от фонцация „Велукс“, която има за цел да подкрепи уязвимите деца на България и да допринесе за преодоляване на предизвикателствата, пред които те се изправят.

Основната цел  на обучението беше да се изгради капацитет в доброволците на БМЧК за работа в училищата по темата психосоциална подкрепа. След обучението, с придобитите знания и умения, доброволците ще проведат ателиета по ПСП в четири  училища в Перник и Брезник – СОУ „Д-р Петър Берон”, ГПЧЕ „Симеон Радев”,ХVІ ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” и СОУ „Васил Левски”.