На проведено отчетно-изборно събрание на Консултативния съвет за младежка политика към кмета на Община Перник, на което номинараната за младежки медиатор Станислава Генадиева (за периода 01.10.2015 – 31.03.2016 г.) представи своята мотивация пред присъстващите членове.

След проведено гласуване между младежките организации, членове на КСМП, нейната кандидатура бе одобрена за отговорната позиция на младежки медиатор за периода 01.10.2015 – 31.03.2016 г.

Пожелаваме й здраве и успех в работата й!