След гласуване между членовете на Консултативен съвет за младежка полтика към кмета на Община Перник, с мнозинство избраха Юлия Андонова за Младежки медиатор в периода 01.04-30.09.2015 г.  Също така за позиция Вързки с обществеността е избран Кристиян Здравков за същия период.

Ако желатете да се свържете с нас, можете да го направите на е-майл ksmp.pernik@gmail.com