„Нека излезем от рамката на административния

 подход и като граждани допринесем към борбата с това престъпление, защото всички ние сме агенти на промяната!”

 

 На 18 ти октомври по случай Европейския ден срещу Трафика на хора, Фондация „П.У.Л.С.” организира семинар по темата в Общински младежки дом гр. Перник. В него взеха участие 25 ученици от няколко училища на възраст между 12 и 18 години. В ролеви игри децата представиха идеите си за това какво е Трафик, какви са каналите, за да попаднеш в него, какви чувства и емоции обвземат жертавата преди и повреме на трафик. Запознаха се с превенцията срещу трафик и предпоставките за въвличане.

Мотото на тазгодишната европейска кампания е
„Нека излезем от рамката на административния подход и като граждани допринесем към борбата с това престъпление, защото всички ние сме агенти на промяната!” Част от превантивната кампания на Фондация „П.У.Л.С.” бе и пускането „информационн” чаши в няколко кафета. Посещаващите консултации в МИКЦ – Перник също ще могат да насочат мислите си и в тази посока.

Общоприетото схващане „на мен това не може да ми се случи” често пъти играе изключително негативна роля. Консултантите от Фондация „П.У.Л.С” са на среща за обсъждане на въпроси касаещи съмнения и риск от трафик, домашно насилие.