2022-06-21

Националнатамладежка среща „Младежка работа А-Я” приключи след четири дни, изпълнени с дискусии, лекции и работа в екип, от които младите хора излязоха с готов документ с препоръки към национални и местни институции, както и препоръки към младежки организации. Разработения документ коментираха председателите на НМФ и МСМРБ, съответно – Мирослав Цеков и Даниел Джинсов, Мартин Жлябинков – секретар на община Перник и Мирчо Христов от Международен младежки център в Стара Загора. И четиримата отличиха един основен акцент в този документ, а именно препоръките към младежките организации.

Секретарят на Община Перник Мартин Жлябинков сподели, че препоръките към младежките организации са може би основният акцент за документа. „Надявам се до следващата национална среща да коментираме именно резултатите от тазгодишната среща, защото съм сигурен, че такива ще има”, каза още той. Мирчо Христов пък наблегна за необходимостта от Държавна агенция за младежта и заяви, че младежта ще се чувства много по-комфортно, ако е извън институции и министерства, за да може да се изпълнява качествена политика.
“Докато обработвахме резултатите отчетохме тенденция сред препоръките. Освен добавената стойност на съветите към младежките организации има голямо поле с обратна връзка към организациите с добри практики и как ние, техните представители, да завеждаме тези препоръки към институциите. Поздравявам работните групи. Те бяха нестандартни и изчерпателни”, каза председателят на Национален младежки форум.
Даниел Джинсов припомни за продължаващата работа. “Това не е работа за една година, необходимо е да имаме готовност да работим няколко години за това, а не да започваме с мисълта, че в кратък срок ще изпълним всичко. Първото нещо, което да направи една младежка организация, е да не е сама. Тя трябва да търси подкрепа и партньорства” сподели Джинсов.