На 06.01.2013 г. се проведе обучението за работа в екип на Младежка банка град Перник. През целия ден младежите имаха възможност да се докоснат до същината на проекта и да работят заедно. Координаторът на проекта за Перник Симона Йорданова отговори на въпросите им и чрез презентация ,и дискусия внесе яснота по задачата им през следващите месеци. Екипът се запозна с деветте златни правила на Младежката банка като ги визуализира на хартия. Заедно с треньора Стефан Георгиев те преминаха три сесии за сформирането си като успешен екип. Бяха засегнати в симулационните игри темите за развитието на екипа и целите му, за ролите в екипа и доверието. Една от основните им задачи беше да създадат име, визия, мисия, лого, поздрав и химн на екипа. Още в началните игри за опознаване пролича ентусиазмът им за работа, а по-късно и бързото им сработване. Другата седмица, след дискусия те ще изберат своите три каузи, върху които ще се базира тяхната задача. Те имаха възможност да поговорят и с представителя на ФРГИ Деница Абаджиева за различните начини за фондонабиране. Младежите вече имат идеи как и към кого да се обърнат за финансиране. Целта им е да съберат 2000 лв. и вярват, че не би ги затруднило предизвикателството. След като наберат сумата, те ще я разпределят сред групи младежи под формата на грантове. Всеки от 14 до 25 години би могъл да напише кратък проект по специална бланка и да реализира проекта си по някоя от трите теми, които скоро ще станат ясни.