На 18 и 19 март 2017 г. в Общинска база – Рударци се проведе двудневно обучение за разпознаване и противодействие на насилието в човешката комуникация. В него взеха участие девет младежи, а организатор бе МК „Да бъдем приятели” при Фондация „П.У.Л.С”. Основната цел на обучението бе изграждане на капацитет и формиране на механизми за разпознаване на формите на насилие и причинно-следствените връзки, които ги предизвикват, създаване на основи на толерантно отношение и изграждане на лидерски компетенции, с цел придобиване на опит, който обучаемите да предадат в предстоящи училищно-базирани семинари, по метода „Връстници обучават връстници”. В рамките на два дни доброволците се запознаха теоретично с формите на насилие – психически, физическо и сексуално. Участваха в казуси, влизайки в „обувките” на героите. След всеки казус обучаемите участваха в дискусии, чиято цел бе да се изследват преживяванията в дадена роля и очакваните психични последици и поведенчески изменения в жертвата, насилника и свидетелите на насилието.