По  инициатива на ученици от ОУ “Св. Иван Рилски”- Перник и със съдействието Община Перник и РИОКОЗ – Перник на 24 април 2010 година се проведе поход с почистване на пътя и местността около хижа “Славей”.

     В мероприятието се включиха ученици  от ОУ “Св. Иван Рилски” – Перник, ХІ-то ОУ “Елин Пелин” – Перник, ХІІ-то ОУ “Васил Левски” – Перник, ГПЧЕ “С. Радев” – Перник и Професионална  гимназия по облекло и туризъм.

     РИОКОЗ  – Перник проведе разговор с участниците  в мероприятието относно замърсяването  на околната среда и последиците  от това върху здравето на човека, както  и викторина. Организира се конкурс  “Сливи за смет” за най-пълен чувал  с отпадъци и забавни игри. Община Перник предостави чували и ръкавици за почистването, осигури наградите за победителите в конкурса и игрите, както и организира извозването на събрания боклук.