Екипът на Младежки информационно-консултантски център Перник даде отчет за своята дейност през годината. Модулите “Кариерно развитие и създаване на собствен бизнес”, “Опазване на околната среда” и “Здравословен начин на живот”, Дискусия “Да решим проблемите, чрез граждански диалог” за определяне на основните приоритети в Стратегията и Програмата за развитие на младите хора в Община Перник, раздаване на еко торбички под мотото “Запомни вчера, мисли за утре, за да те има днес!”, пътуващо обучение – поход до резервата “Острица”, развитие на Свободната зона в Перник, изграждане на туристически кът за отдих са само част от инициативите по проекта на МИКЦ – Перник.

Консултативния съвет за младежка политика към Община Перник благодари на МИКЦ-Перник и неговия ръководител Станислава Генадиева за добрата съвместна работа, с очакване за много бъдещи иницативи.