Сдружение с обществено- полезна дейност „Обектив”, гр. Перник ще проведе обучителна симулационна игра под наименованието „Качи се на борда! Мобилизиране на млади лидери за подкрепа на процеса на разширяване на ЕС към Западните Балкани”. Целта е да бъде популяризирано разширяването на Европейския съюз и ролята на Западните Балкани в този процес.

В рамките на един ден участниците в проекта (30 на брой)  ще приемат роли на представители на Държави кандитат-членки за ЕС, Европейския парламент, Европейската комисия, Съвета на Европа и медиите. В зависимост от ролята, която ще поемат, те ще имат възможност да развият качества за водене на преговори, говорене пред публика, писане на прессъобщения и новини, работа в екип и др. В края на деня всеки участник ще получи сертификат.

Обучителната симулационна игра ще се проведе на 10 ноември 2012г. (събота) в Общински младежки дом, гр. Перник.