Съгласно Правилата за избор и функции на младежкия медиатор, които са неразделна част от Правилника за дейността на КСМП, в началото на месец януари стартира процедура за избор на нов младежки медиатор на Съвета.

Младежките организации излъчиха три кандидатури: Катрин Петкова – последно действащ медиатор, Йоана Джамалова – Български студентски съвет и Александър Йорданов – представител от Фондация „П.У.Л.С.”.
На 20 януари в Заседателната зала на Община Перник се проведе Общо събрание на КСМП по време, на което номинираните защитиха своите кандидатури.
В периода 21-25 януари 2022 г. вкл. младежките организации и институции, членове на КСМП, имаха възможността да се запознаят с писмените мотивации на тримата номинирани и да подкрепят един от тях тях.
В същия период, номинираната за младежки медиатор – Катрин Петкова, оттегли своята кандидатура.
В резултат на това за младежки медиатор останаха двама номинирани:
– Йоана Джамалова – Български студентски съюз;
– Александър Йорданов – Фондация „П.У.Л.С.”.
В проведеното интернет гласуване взеха участие осем младежки организации и институции, членове на КСМП, като всяка от тях имаше право на един глас. Пет от тях подкрепиха кандидатурата на Александър Йорданов, а три – тази на Йоана Джамалова.
Тъй като според действащите Правила за избор и функции на младежки медиатор решенията, касаещи Съвета, се взимат с обикновено мнозинство, следва да се счита, че за младежки медиатор на КСМП за периода 01 февруари – 31 декември 2022 г. е избран Александър Йорданов.