На 08.10. от 15:00 ч. в Общински младежки дом се състоя дискусия, организирана от КСМП на тема:  Наредба №1 или Наредба за обществения ред.  В нея взеха участие представители на младежки организации ,какато и на Общинския съвет и Общинския инспекторат. Перник на младите дискутира тази тема преди две години в много успешен форум под формата на „световно кафене”, за това ясно изрази позициите си по въпроса. Младежите са на мнение, че гражданите не си знаят правата и задълженията и не са запознати с Наредбата. Те допълват, че липсва гражданска инициатива и все по-малко хора отделят време за доброволна работа. Друг основен проблем за КСМП са безконтролните „детски дискотеки” и вечерния час , който масово не се спазва.

Перник на младите забелязва , че други нашумели теми са „Чистотата в градския транспорт” , „Неподдържането на спортните площадки” и „Липсата на самоинициатива”, за това и следващата им кампания ще бъде насочена към облагородяване на градинките и междублоковите пространства. Младежите са готови да бъдат посредник в диалога между Общината и домоуправителите. Те се надяват да привлекат и местния бизнес в обособяване на младежки зони и „осиновяването им”.