СНЦ МПГУ обявява покана за международна младежка среща:
“Здравословното Развитие на Децата и Младите хора чрез Спорт” ,която ще се проведе на 16 и 17 Май в Хотел Български Червен Кръст,гр.София,c.Долни Лозен. Разходите на българските участници за нощувки,пътуване и храна се поемат на 100% от СНЦ “МПГУ”. Работният език е английски. Срокът за кандидатстване е 1 Май 2013 г. 
Моля желаещите да попълнят прикачената регистрационна форма и формата с информация за пътуването.

Избраните участници,ще получат логистична информация и програма на срещата.

Забележка: Всяка организация или  спортен клуб може да излъчи до двама участника.

 

Линк за регистрация: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=gmail&attid=0.1&thid=13e46be836dce449&mt=application/msword&url=https://mail.google.com/mail/u/0/?ui%3D2%26ik%3D2e00977c82%26view%3Datt%26th%3D13e46be836dce449%26attid%3D0.1%26disp%3Dsafe%26realattid%3Df_hfzf2zqs0%26zw&sig=AHIEtbTbFaSIX9LqOax-QTHXqr9bG0ogtg

Линк с информация за проекта: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=gmail&attid=0.3&thid=13e46be836dce449&mt=application/pdf&url=https://mail.google.com/mail/u/0/?ui%3D2%26ik%3D2e00977c82%26view%3Datt%26th%3D13e46be836dce449%26attid%3D0.3%26disp%3Dsafe%26realattid%3Df_hfzf3ewc2%26zw&sig=AHIEtbTLrzDb7ae11XIODc87NbZ3WjEIHg