В периода 02-04 юни нашият град за втори път ще бъде домакин на Национална среща на детските и младежките съвети и парламенти, която се организира от Общински младежки съвет (ОМС) – Перник, с подкрепата на Община Перник.

Официалното откриване на XXII-я Национален форум ще се състои на 02 юни от 14:00 ч. в Галерия „Любен Гайдаров”, Дворец на културата.

В рамките на два дни над 30 представители на ученически и младежки структури от 10 града в България ще обсъждат темата „Организацията – моето развитие”. Обучителните и дискусионни модули ще се водят от лектори от Националния младежки форум.

За участниците, в свободното им време, е предвидено посещение на Подземния минен музей, средновековната крепост „Кракра” и Дирекцията.

Инициативата е насочена към повишаване активността на младите хора, възможността им за личностно израстване, изграждане на полезни умения и подобряване капацитета на организациите им. Организаторите също така се надяват предстоящата Национална среща да спомогне за развитието на младежкия сектор и да насърчи младите хора към активно участие в обществено значими каузи, взаимна солидарност, социалното приобщаване и разбирателство.