По инициатива на Консултативния съвет за младежка политика и със съдействието на Община Перник се проведе дискусия „Обществения ред – задължение на всеки гражданин и отговорност на институциите, днес и утре”. Целта на дискусията беше повече млади хора и граждани да се запознаят с Наредбата за обществения ред в Община Перник, всеки да сподели проблеми и идеи за решаването им.

В инициативата се включиха ученици, директори на училища, младежи от неправителствените организации в Перник, експерти от общинската администрация, представители на Общински съвет – Перник, Областна дирекция на Полицията, Ресурсен център – Перник, кметът Росица Янакиева и зам.кметът Иван Джегалски.

Участниците работиха в различни групи, след което представиха своите идеи за актуализиране на Наредбата за обществен ред. Накратко ще представим някои от тях :

– популяризиране на телефонна линия за нарушения на обществения ред

– различни инициативи в училище за запознаване на учениците с Наредба 1 (ролеви игри, конкурси, дори късметчета, които да се предлагат заедно с кафе)

– сформиране на доброволни граждански отряди за превенция

-по-ясно регламентиране на т.нар. “детски дискотеки” и достъпа на пълнолетни в тях, употребата на алкохол и ПАВ от децата

Младежите се обединиха под идеята “Поощрение, а не наказание”, защото е по-ефективно да насърчиш хората да бъдат съвестни граждани, отколкото да ги наказваш.

Резултатите от дискусията ще бъдат обощени и обсъдени от експертен съвет, който да внесе работещите предложения в Общински съвет с цел актуализация на Наредба 1.

 

Проведената дискусия беше само част от инициативите за популяризиране на Наредбата за обществен ред сред гражданите на Перник. Плакат с текстове от Наредбата беше разлепен в над 300 паралелки в училищата в Перник, проведоха се дискусии на същата тема в час на класния ръководител, на сайта на Консултативния съвет за младежка политика се проведе кампанията “Аз съм нарушавал Наредба 1. А ти?” и други.

Идеята за популяризиране и актуализиране на Наредбата за обществен ред не е нова – над нея са работили и работят различни институции, организации и отделни експерти. Консултативния съвет за младежка политика, с помощта на Община Перник осъществи няколко инициативи, но работата по тази проблематика не трябва да спира.

 

Снимки от дискусията в Галерия и FACEBOOK