Отделете ни няколко минутки чрез попълването на кратката анкета, в която можете да отбележите кои са младежките зони в града ни. Къде спортувате? Къде се срещате с приятели? Къде обичате да прекарвате времето си?

ПОСОЧЕТЕ ГИ НА ТОЗИ ЛИНК > > > http://goo.gl/0lwxG

Когато определим възможно най-много младежки зони, ще ги обозначим на карта и с общи усилия ще се опитаме да направим младежките зони такива, каквито ги искаме ние – младите хора.

Това проучване се провежда от КСМП Перник с цел популяризиране на младежките зони в града ни и търсене на ресурси за тяхното облагородяване – маркиране, поставяне на инфраструктура, обезопасяване и други. 
За въпроси e-mail: ksmp.pernik@gmail.com