Казваш на другите къде ще отидете на кафе, кога ще избягате от час, кой ще напише домашното по математика на всички? У теб може би дреме един истински лидер 
КСМП или накратко „Перник на младите” стартира своята първа Академия за лидери „Перник на младите 2012 – Лидерството като детска игра” и те предизвиква да се включиш 
Представи си 3 дни /26-28.10.2012г./ в с.Рударци с още около 20 младежи в непрекъснати ролеви игри, екипна работа и куп щури цели за постигане?! И спокойно – ще извиним отсъствията от училище 
Стана ли ти интересно? Чети по-надолу как може да се включиш 
*В Академията могат да участват лица над 15 години. Разходите за храна и транспорт по време на обучението се поемат от организаторите. 
Форма за кандидатстване: http://goo.gl/YBhVx
Срок за кандидатстване: 12.10.2012 год.
С одобрените кандидати ще се проведе интервю в периода 15-19.10.2012г. след предварителна уговорка.